Ajankohtaista  

Vuosikokous 15.4.2021

Viheliäisen viruksen ja siitä seuraavien rajoitusten vuoksi olemme päättäneet laittaa yhdistyksen toiminnan lähes lepotilaan. Ainakin alkuvuodeksi. Lepotilan ajalta ei tietenkään veloiteta jäsenmaksuja, eikä hallitus aio teeskennellä järjestävänsä retkiä tai muuta hauskaa yhteistä. Kun ei voi oikein edes suunnitella mitään mukavaa, niin ei sitten tarvitse maksaakaan mitään. Ehkä sitten ensi vuonna retkeilemme yhdessä senkin edestä.

”Kuljemme nyt sammutetuin lyhdyin. Ja mikä on kulkiessa, kun kevät tulee vinhaa vauhtia ja valon määrä ihanasti lisääntyy” sanoo aina optimistinen puheenjohtajamme Annikki. Ja aihetta siihen onkin, sillä vuosikokoukseen kokoonnutaan tänäkin keväänä! Ihan viruksen kiusaksi vaikka. Meillä on siis ilo kutsua Sinut etävuosikokoukseen 15.4.2021 klo 18 Google Meetissä. Virallinen kutsu ja ohjeet (hyvät ja pikkutarkat!) Google Meetin käyttöön kolahtavat sähköpostiisi tuonnempana. Jos olet kärsimätön, voit nyt jo odotellessasi asentaa Google Meet-sovelluksen puhelimeesi, tietokoneellesi tai tabletillesi. Paitsi perinteisen virallista kokouksesta tulee varmaankin myös hauskaa!

På grund av det usla viruset och de därpå följande begränsningarna har vi beslutat att försätta sällskapet nära nog i viloläge. Åtminstone för början av året. För den tid vi befinner oss i viloläge debiteras naturligtvis inte någon medlemsavgift och styrelsen kommer inte låtsas organisera utfärder eller annat roligt tillsammans. Då man inte riktigt kan planera något trevligt så behöver man inte heller betala något. Nästa år kanske vi i stället gör dubbelt så många utfärder.

”Vi rör oss nu med släckta ljus. Och det går bra då våren kommer med stormsteg och ljuset ökar dagligen” säger vår alltid optimistiska ordförande Annikki. Och det finns orsak till detta, för också denna vår samlas vi till årsmöte. Fast också bara för att reta viruset. Vi har alltså glädjen att bjuda in Dig på årsmöte 15.4.2021 kl 18 på Google Meet. Den officiella inbjudan och instruktioner (bra och detaljerade!) för att använda Google Meet plingar i Din mejl lite senare. Om Du är otålig kan Du medan Du väntar installera Google Meet-appen på Din telefon, dator eller padda. Förutom på traditionellt sätt officiellt blir mötet säkert också roligt!