VIISAUS JA ELÄMÄNILO 
– lukumuistoja Tove Janssonin kirjoista

Pyysimme lukijoita kirjoittamaan henkilökohtaisia lukumuistojaan, kohtaamisista Toven kanssa tai Toven taiteen vaikutusta omaan elämään. Viisaus ja elämänilo – lukumuistoja Tove Janssonin kirjoistaon hyvä todiste siitä,  miten meillä kaikilla on omat kokemuksemme ja muistomme Tovesta, hänen elämästään ja tuotannostaan. Haluamme kannustaa kaikkia lukemaan Toven kirjoja ja vaalia lukuinnostusta tovejanssonmaisessa hengessä. 

Bad vi läsarna skriva sina personliga läsminnen, om möten med Tove eller om hur Toves konst påverkat det egna livet. Klokhet och livsglädje – Tove Janssons böcker och läsminnen är ett bra bevis på hur vi alla har egna erfarenheter och minnen av Tove, hennes liv och produktion. Vi vill uppmuntra alla att läsa Toves böcker och vårda läsintresset i tovejanssonliknande anda.   

PDF Viisaus_ja_elamanilo